O nás

Spoločnosť HGBM stav, s. r. o. bola založená na základe dlhoročných skúseností a poznatkov zakladajúcich členov ako alternatíva v období celosvetovej krízy v širokom spektre podnikania z oblasti stavebníctva a služieb. Je schopná profesionálne a pružne reagovať na dopyt a ponuku v týchto oblastiach, čo zabezpečuje odborným personálom.

Predstavujeme vám systém realizácie nízko-nákladových zateplených garáží a budov za pomoci technológie sendvičových panelov a kovovej konštrukcie ako nosnú činnosť spoločnosti. Tento systém prináša viacero výhod, ktoré ocení každý záujemca a spotrebiteľ. Systém funguje a je využívaný po celom svete už niekoľko rokov.

Medzi najpreferovanejšie výhody tohoto systému patrí:
• je zabehnutý a overený mnohými spokojnými zákazníkmi
• nadobúdacia cena je neporovnateľne nižšia ako stavby realizované inými technológiami
• časový harmonogram zrealizovania a odovzdania je neporovnateľne nižší ako stavby realizované inými technológiami
• tepelno-izolačné vlastnosti
• údržba
• vlastná realizácia stavby umožňuje čistotu okolia a neznehodnotí ho odpadom ani montážnymi prácami a strojmi
• veľká variabilita ponúkaného sortimentu stavieb a iné

Ďalšie činnosti spoločnosti:
• realizácia zhotovenia a výstavby kovových konštrukcií
• opláštenie budov technológiou sendvičových panelov
• výstavba garáží, priemyselných hál a skladov
• výstavba polyfunkčných budov a bytových jednotiek
• zatepľovanie objektov
• pokladanie dlažieb
• špeciálne stavby – slnečné elektrárne a rozvodne
• servis a opravy cestnej a stavebnej techniky